|  Zaloguj się
Tu jesteś   »   Forum   »   Ogólnopolskie   »   Wybory i polityka   »   Sposób na sprawdzian praworządości samorządowców i nie tylko.
Ważna informacja  




Uwaga. Ta witryna internetowa i forum dyskusyjne zostaną wkrótce zamknięte.


Bardzo prosimy o rozpoczęcie nowych dyskusji na dotychczasowe tematy na stronach swoich miejscowości w serwisie

https://www.istrefa.com.


istrefa.com nie wymaga rejestracji ani logowania,
podobnie jak vcity i alegmina

istrefa.com jest superszybka i bardzo dobrze wyświetla się
także na tabletach i smartfonach



UWAGA. MOŻLIWOŚĆ PISANIA I ODPOWIADANIA NA POSTY ZOSTAŁA WYŁĄCZONA. PROSIMY O PRZENIESIENIE SIĘ NA NOWY PORTAL:
www.istrefa.com
wybrać województwo, powiat, gminę i odnaleźć swoją miejscowość

Sposób na sprawdzian praworządości samorządowców i nie tylko.
Ostani post 02-09-2012 18:06:21 Starszy Prezes. 1 Odpowiedzi.
Do druku
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sortuj:
Nie posiadasz uprawnień, aby odpowiedzieć.

Autor Wiadomości Informative
Starszy Prezes
Starszy Prezes

--
1 08-07-2012 12:40:51
  Jestem pewien, że nie można polegać na Radnych Rady Gminy Bledzew w sprawie dotyczącej głosowania przez Radnych wniosku o odstąpienie od komisyjnego sprawdzenia, czy w podległym urzędzie Gminy Bledzew istnieją ustawowo wymagane właściwe dokumenty planistyczne, które dla naszych reprezentantów - Radnych stanowić mają podstawowe narzędzie prawne ich uprawnionego działania. Kontrowersyjna sytuacja dotycząca niewłaściwego sposobu procedowaniu Ustaw na tzw. "skróty" przez Urząd Gminy Bledzew bez przeszkód rozwija się od 2010 i trwa do chwili obecnej. W 2011 roku podczas wiosennej sesji Rady Gminy Bledzew Sekretarz Gminy Bledzew w obecności nie protestującego Wójta Gminy Bledzew przebywającego w Sali Posiedzeń ww. Rady deklarował, że istnieje wymagana prawem (ustawami) dokumentacja planistyczna wykonana przez uprawniony organ urbanistyczno-architektoniczny. Tym czasem podczas prostego sprawdzenia prawdziwości słów urzędującego Sekretarza na podstawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w ściśle określonym prawem trybie okazało się, że dokumentów planistycznych wymaganych Ustawą organy Gminy Bledzew nigdy nie wykonały, czyli, że takich dokumentów nie ma. Ponadto, zachodzi obawa, że Urząd Gminy Bledzew wykorzystał fakt, powodem którego ww. organ nie wykonał należycie ustawowych zadań z uwagi, że Ustawodawca nie zadbał o ustawowe kary dla urzędników za nienależyte sporządzenie dokumentacji planistycznej przed przystąpieniem do zmiany "studium gminnego" i zmiany obowiązujących aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew, które ww. organ w sposób niezgodny z obowiązującym wówczas prawem zapragnął zmienić uchwalonymi Uchwałami na przestrzeni lat 2010/2011 r.
  Deklarowanych przez upoważnione organy Gminy dokumentów, wymaganych zmienioną w 2010 r. Ustawą dotyczącą zagospodarowania przestrzennego Gmina Bledzew nie ma, sprawdziłem.
  Złożyłem stosowne wnioski o udostępnienie informacji publicznej i nie otrzymałem dostępu do wskazanych we wnioskach dokumentów związanych z ww. zmieniona w 2010 r. Ustawą obowiązująca w nowym kształcie wymiaru prawa od 15 października 2010 r. nie umożliwia w istniejącym kształcie dokumentu "studium gminy Bledzew" uchwalenie uchwalonych 10 listopada 2010 r. Uchwał Rady Gminy. Polecam ww. uwadze urzędników NIK - u.
  SKO w Gorzowie Wielkopolskim w czerwcu bieżącego roku miało się przekonać czy organ Gminy Bledzew i zatrudniony przez Wójta Gminy Bledzew Radca Prawny właściwie interpretują dotychczasowe orzeczenia krajowych Sądów Administracyjnych, których wyroki ww. przedstawiciel organu Gminy Bledzew przywoływał by utrudnić terminowy dostęp do wiedzy mającej niewątpliwy wpływ na obecny stan prawny przedmiotowych dokumentów w Urzędzie Gminy. Swoja drogą jak Gmina Bledzew pod tym względem przeszła dotychczasowe kontrole RIO, Wydziału Kontroli i Nadzoru realizowane na przestrzeni lat 2010/2012 oraz kontrole wewnętrzne organu Komisji Rewizyjnych poprzedniej i obecnej kadencji Rady Gminy Bledzew.
  Deklarowanych przez upoważnione organy Gminy dokumentów wymaganych Ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym do chwili obecnej w Gminie Bledzew nie ma.
  Złożyłem ustawowo wymagane wnioski o udostępnienie informacji publicznej i nie otrzymałem dostępu do wskazanych we wnioskach przedmiotowych dokumentów planistycznych wynikających z Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Urząd udzielił mi dostęp do dokumentów wymijających nie przedmiotowych i nie dotyczących tematu treści zawartych przedmiotowych wniosków. Tym samym w obliczu uchwalonych Uchwał Rady Gminy Bledzew, że nie ma potrzeby sprawdzać, czy ustawowo wymagane dokumenty planistyczne istnieją w zasobach Urzędu Gminy Bledzew organ Gminy Bledzew nie udzielił mi do chwili obecnej dostępu do informacji publicznej czym naraził się na grożące z tego tytułu konsekwencje wynikające z nieudostępnienia informacji publicznej. Powyższe wynika z informacji zawartych w piśmie z Wydziału Kontroli i Nadzoru Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, które otrzymałem w czerwcu br. a co min. potwierdza pozytywny dla mnie wynik rozstrzygnięcia SKO w Gorzowie Wielkopolskim.
  Swoją drogą z ciekawością oczekuję finału kontroli NIK-u, który jeszcze nie wie, jaka czeka przed nim praca. Czy zamówione przez Gminę Bledzew nowe projekty planów zagospodarowania przestrzennego miały w obecnej sytuacji prawo obciążyć budżet Gminy i czy było możliwe ich kosztowne procedowanie bez spełnienia ustawowych wymogów posiadania właściwej dokumentacji planistycznej przed uchwaleniem uchwał o przystąpieniu do zmian obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego np. dotyczącego rejonu MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie.
  Ponadto, czy nie jest naruszeniem obowiązującej urzędników samorządowych praworządności poprzez uchwalenie Uchwały przez Radę Gminy Bledzew w sytuacji nieuwzględnienia oczywistego braku wymaganej znaną zainteresowanym stronom Ustawą z podstawy jej zapisów w art. 4 dotyczącym zmian wnoszonych do dokumentów "Studium ... Gminy Bledzew" i przez niewłaściwe, co do kolejności procedowanie procedury planistycznej jest obecnie powodem umożliwienia organom Gminy Bledzew wyrzucenia z terenów mieszkalnictwa jednorodzinnego na ww. rejonie MJ-1 obręb Bledzew w Bledzewie inżynieryjnej ochrony środowiska, która istnieje na ww. terenie na wskutek ustaleń obecnie obowiązującego "Studium ..." Gminy Bledzew.

  Warto tą drogą prawną sprawdzać uchwały Rad Gmin i Powiatów.

  Polecam.

  SKO w Gorzowie Wielkopolskim miało okazję przekonać się czy organ Gminy i zatrudniony przez Wójta Gminy Bledzew Radca Prawny właściwie interpretują dotychczasowe orzeczenia krajowych Sądów Administracyjnych, których wyroki przedstawiciele organów Gminy przywoływali by utrudnić terminowy dostęp do wiedzy o braku przedmiotowych dokumentów w Urzędzie Gminy. Swoja drogą jak Gmina Bledzew pod tym względem przeszła dotychczasowe kontrole RIO, Wydziału Kontroli i Nadzoru oraz kontrole organu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bledzew(poprzedniej i obecnej kadencji).
  Ciekawy link: http://forum.gazetal...-obecna-t88977/
  Starszy Prezes
  Starszy Prezes

  --
  02-09-2012 18:06:21
  *

  Nie posiadasz uprawnień, aby odpowiedzieć.

  Poprzedni wątekPoprzedni wątek Następny wątekNastępny wątek